SZKOLENIA AGENTÓW OCHRONY DOSKONALENIA ZAWODOWE


Nasza strzelnica jest doskonałym miejscem do przeprowadzania szkoleń strzeleckich grup zorganizowanych, agentów ochrony i szkoleń doskonalących. Z naszej strzelnicy korzystają agenci ochrony, pracownicy straży przemysłowych oraz służby mundurowe.

Można u nas przygotować się do egzaminu ze szkolenia strzeleckiego na licencje ochrony I oraz II stopnia.

Szczegółowe informacje udzielane są na miejscu.