STRZELANIA MYŚLIWSKIE


Zapraszamy wszystkich myśliwych do korzystania z obiektów naszego centrum, gdzie mają możliwość przystrzelania broni, a także doskonalenia się w strzeleckich konkurencjach myśliwskich w niżej dostępnych konkurencjach:

Strzelania do rzutków

Skeet / krąg myśliwski

Krąg myśliwski jest strzelnicą, służącą do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów w locie na różnych kierunkach, z którymi spotykamy się w sytuacjach na polowaniu na ptactwo. Oś strzelnicy stanowi cięciwa łuku, na którym rozmieszczone są stanowiska strzeleckie. Krąg myśliwski to konkurencja myśliwska, strzelanie odbywa się do 20 rzutków. Rzutki pojedyncze oraz dublety wylatujące równocześnie z dwóch maszyn wyrzucających. Na skeecie znajduje się 7 stanowisk. Odloty rzutków wynoszą ok. 55m. Krąg myśliwski jest strzelnicą, służącą do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów w locie na różnych kierunkach, z którymi spotykamy się w sytuacjach na polowaniu na ptactwo. Oś strzelnicy stanowi cięciwa łuku, na którym rozmieszczone są stanowiska strzeleckie.

Trap / oś myśliwska

Oś myśliwska służy do szkolenia w strzelaniu do celów odlatujących od strzelca. Z takimi celami spotykamy się na polowaniu na kuropatwy, na "brodzone" kaczki, kaczki z podjazdu łodzią, na płoszonych bażantach i wszelkie ptactwo "z podrywu" i z pod psa myśliwskiego.Oś myśliwska składa się z płyty strzelnicy i z przedpola, które stanowi przestrzeń polotu rzutków i pole ostrzału. Usytuowanie strzelnicy wymaga, aby kierunek strzelania wypadł ku północy; dopuszczalne są niewielkie odchylenia na wschód albo też na zachód.Oś myśliwska to konkurencja myśliwska, na trapie znajduje się 5 stanowisk. Odległość miedzy stanowiskami a maszyną wyrzucającą rzutki wynosi 10m. Na osi myśliwskiej naszej strzelnicy jest stosowana jedna wyrzutnia "pływająca"1 na której jest zamontowany "timer". Odloty rzutków można regulować, obecnie wynoszą ok. 55m.

Bażant

Konkurencja myśliwska. Wieża ma wysokość 15m, mamy 3 stanowiska strzeleckie. Strzelanie odbywa się do 10 rzutków zmieniając kolejno stanowiska. W tej konkurencji rzutki są wyrzucane z jednej maszyny. Czas i odległość przelotu rzutków można regulować.

Zając

Konkurencja myśliwska. Strzelanie odbywa się do blaszanej makiety kształtem przypominającej zająca. Odległość od stanowiska do przebiegu wynosi 35m. Po trafieniu zając wydaje sygnał dźwiękowy. W konkurencji tej strzelanie odbywa się do 10 przebiegów w rożnych kierunkach. Minimalny czas przebiegu zająca wynosi 1,5s. Konstrukcja przebiegu zająca znajdująca się na naszej strzelnicy jest najnowocześniejsza w Polsce.

Dzik

Konkurencja olimpijska. Strzelanie odbywa się kulami do ruchomej sylwetki, sylwetka dzika przesuwa się w dwóch prędkościach: 2,5s - dzik szybki, 5s - dzik wolny. Strzelanie odbywa się w odległości 50m na 100 pkt

Rogacz / Lis

Konkurencja myśliwska. Strzelanie kulowe do stojącego celu w odległości 100m z pozycji strzeleckiej stojącej opierając się o drewniany słupek. Strzelający oddaje 5 strzałów do rogacza i 5 strzałów do lisa, w sumie 100 pkt. Podajnik dostarcza tarcze po strzale w celu sprawdzenia wyników.

Compack sporting / strzelania do lotów ptactwa /

Oś do Compack to obszar wyznaczony prostokątem o wymiarach: szer. 40m, dł. 25m, nad którą poruszają się rzutki. Musi być co najmniej 6 maszyn do rzutków. Wszystkie rzutki przelatują nad prostokątem i przynajmniej w jednym punkcie ich trajektorii tor lotu musi się przecinać. Trajektorie muszą być tak różnorodne jak to możliwe: opadające, wznoszące się, cofające się, zbliżające się. Można używać każdego rodzaju rzutków standardowych i specjalnych jak midi i mini. Strzelcy strzelają po 5 rzutków z każdego stanowiska (łącznie 25). Każdy rzutek liczony jest za 1pkt. Strzela się single i dublety.